Calendar of Events

ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 20 - 21 ต.ค 61 TRD ได้จัดทริปให้กับ นักศึกษาและเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น จีน กัมพูชาและบรูไน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและทำกิจกรรม CSR กับชุมชน บ้านมาบกราด บ้านโคกกระชาย อำเภอครบุรี บ้านสุขสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเขียว.

CBT KORAT Test Trip

นักศึกษาต่างชาติ จีน บูรไน กัมพูชา พาเที่ยวชุมชนบ้านมาบกราด สะพานไม้100 ปี บ้านโคกกระชาย เส้นทางชุมชนบ้านมาบกราดเขื่อนลำแชะ-สะพานไม้100ปี - ชุมชนเกษตรสุขสมบูรณ์ วังน้ำเขียว.

Be Korat People

17 Oct 2017 TRD by NRRU นำนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน จากรร.สาธิต ท่องเที่ยวชุมชน กับ โปรแกรม "มาเป็นคนโคราชกัน" คนโคราชเป็นใคร มาจากไหน มีวิถีอย่างไร มาทำขนม ปลูกผัก มาพับดอกบัวไหว้พระ โบสถ์ 300 ปี และมารูจักกับคำว่า ขนมจีนประโดกว่าคืออะไร.

Pakchong Green Destination

วันนี้วางแผนท่องเที่ยว พัฒนาเมือง ส่งเสริมตลาดต้องไปด้วยกัน ทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน ขอบพระคุณท่านนายอำเภอปากช่อง ท่านสุรพันธ์ ศิลปลุวรรณ ผอ.รุ่งทิพย์ ผอ.มนตรี นายกสมาคม และทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันมาเสนอทิศทางของเมืองท่องเที่ยว.

LATEST EVENT

ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน

20 - 21 ตุลาคม 2561

TRD ได้จัดทริปให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น จีน กัมพูชาและบรูไน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น เส้นทาง บ้านมาบกราด บ้านโคกกระชาย อำเภอครบุรี บ้านสุขสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเขียว.

อ่านต่อ...

South Isan CBT Tourism Fest 2018

27-28 สิงหาคม 2561

ขอนำเสนอกิจกรรมการเปิดประสบการณ์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้ South Isan CBT Tourism Fest 2018 ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ.

อ่านต่อ...

PABUKHA HOMESTAY...

เดินทางศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นแลกเปลี่ยนภาษาให้กันชุมชนท่องเที่ยวบ้านผาบุคา .

วังน้ำเขียว...เที่ยววันเดียวก็ได้..

สูดกลิ่นธรรมชาติ ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ไปดูหมอกหนาๆ ไปกินผักหวานๆ กันได้ที่วังน้ำเขียว.

กิจกรรม แซ่บนัวทัวร์อีสานใต้

TRD ขอเชิญ ร่วมสนุก ส่งรูปถ่าย เพื่อเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวม15,000บาท.

โครงการ MICE-KORAT

ประชุมการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานผู้ประกอบการวันที่ 24-25 ก.คใน Theme Health spa and sport.

อบรมยุวมัคคุเทศก์น้อย

TRD Center By NRRU ได้มีโอกาสในการแชร์ประสบการณ์ด้านการเป็นมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว.

our latest work

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

24 ต.ค, 2561 Admin

0

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้นำความรู้และ แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปเป็นแนวทางและหลักคิดของ “การต่อยอด” ฐานทรัพยากร ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด.

อ่านต่อ

ต้องมนต์อีสานใต้

24 ต.ค, 2561 Admin

0

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยว.

อ่านต่อ

คบเด็กสร้างบ้าน.

24 ต.ค, 2561 Admin

0

โครงการคบเด็กสร้างบ้าน@อีสานใต้ เกิดจากความตั้งใจของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องที่ตระหนักและเห็น ความสําคัญของเยาวชนนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นอนาคตของ ประเทศไทย และพื้นที่อีสานใต้.

อ่านต่อ

การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้

24 ต.ค, 2561 Admin

0

เป็นงานวิจัย ประจำปี 2561 เรื่องที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเครือข่ายอาจารย์และนักวิจัยด้านการท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้

อ่านต่อ

การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

24 ต.ค, 2561 Admin

0

เป็นงานวิจัย ประจำปี 2561 เรื่องที่ 2 การศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือความบันเทิงและสันทนาการ การรับประทานอาหารและยังรวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ทำอาหาร.

อ่านต่อ

การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร.

24 ต.ค, 2561 Admin

0

เป็นงานวิจัย ประจำปี 2561 เรื่องที่ 3 การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอารยธรรมอีสานใต้ .

อ่านต่อ

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

24 ต.ค, 2561 Admin

0

เป็นงานวิจัย ประจำปี 2561 เรื่องที่ 4 เพื่อเขตพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมอีสานใต้ร่วมสมัยสู่ความยั่งยืน อย่างน้อย 10 ชุมชน”ด้วยวิธีการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดชุมชนเป็นฐาน

อ่านต่อ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน...

24 ต.ค, 2561 Admin

0

เป็นงานวิจัย ประจำปี 2561 เรื่องที่ 5 เพื่อศึกษาบริบท ความสัมพันธ์ พัฒนารูปแบบ การจัดการโซ่อุปทานเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้.

อ่านต่อ

Concept of Project

video TRD By NRRU

South Isan CBT Tourism 2018

27-28 ส.ค,2561 Admin

0

ณ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา นครราชสีมา วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งผลงานวิจัย การเสวนาการท่องเที่ยวจากนักวิจัยและBloggerจากเพจชื่อดัง.

ดูวีดิโอ

อบรมโต๊ะโคราช

23 ส.ค,2561 Admin

0

เพราะ MICE ไม่ใช่แค่การประชุม การอบรมโต๊ะโคราช ณ อาคารหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ อาคารคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา.

ดูวีดิโอ

นครชัยบุรินทร์ (เส้นทางช้าง).

1 พ.ย,2560 Admin

0

TRD พาทุกคนไปเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานใต้ สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นครชัยบุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (เส้นทางช้าง) จะเป็นยังไง มีช้างอยู่ที่ไหนบ้างไปเที่ยวกันครับ.

ดูวีดิโอ

พาอาสาสมัครนักท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมขแมร์

1 พ.ย,2560 Admin

0

TRD พาอาสาสมัครนักท่องเที่ยว ไปเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมขแมร์ บ้านกุดนาแก้ว บ้านภูฝ้าย จังหวัดศรีสะเกษเด้อ เที่ยวแล้วได้ประสบการณ์ เที่ยวแบบ Local Experience เปิดหู เปิดตา และเปิดใจ ไปเที่ยวกัน.

ดูวีดิโอ

คบเด็กสร้างบ้านอีสานใต้ คนรุ่นใหม่นั่งรถอีแต๊กไปเข้าป่าปลูกป่า

1 พ.ย,2560 Admin

0

หลังจากที่คนรุ่นใหม่นั่งรถอีแต๊กไปเข้าป่าและปลูกป่าแล้ว วันนี้ TRD จะพาน้องๆ ไปนั่งรถพ่วงเพื่อเข้าสวนและทำกิจกรรมที่สวนกัน จะสนุกขนาดไหน เข้าสวนทำอะไร #คบเด็กสร้างบ้านอีสานใต้.

ดูวีดิโอ

อาสาสมัครนำเที่ยว อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์.

2 ก.ย. , 2016 Admin

0

วันนี้อาสาสมัครนำเที่ยว พาไปรู้จักอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ การถ่ายทอดความประทับใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเที่ยวในแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นเช่นไร ไปชมพร้อมๆกันเลย.

ดูวีดิโอ

Contact us

our office info
Mon - Fri | 8.00 - 17.00
340 Suranarai Road,Nai Mueang Sub-district,Mueang District,Nakhon Ratchasima Province 30000
+ Tel. 0-4400-9009 Fax 0-4424-4739
+ Mobile. 09-4291-5907